• Cài đặt
  • Xem trực tiếp
  • Xem lại
  • Chỉnh xoay camera
  • Âm thanh 2 chiều
  • Cài đặt ghi hình

1. Cài đặt

​​=> Tải phần mềm về điện thoại (gdmss đối với điện thoại Android, idmss đối với IOS phone [iphone])

download-igdmss

Mở phần mềm lên và làm theo hướng dẫn sau:

huong-dan-cai-gdmss

 

Ở giao diện tiếp theo, chúng ta chọn dấu cộng (+) >> Chọn tiếp Địa chỉ IP/Tên miền

huong-dan-cai-gdmss-2

Tiếp theo đến phần này quan trọng và các bạn phải nhập thông số chính xác 100% thì mới xem được camera nhé. Thông số thường do người đã cài đặt camera và cung cấp cho chúng ta để điền vào bước này:

  • Tên thiết bị: Tên tự đặt
  • Địa chỉ: Điền vào Tên miền
  • Cổng: Cổng của đầu ghi
  • Uername (Tài khoản): Tài khoản đăng nhập của đầu ghi
  • Mật khẩu: Mật khẩu đầu ghihuong-dan-cai-gdmss-3

2. Xem trực tiếp

Ở giao diện chính, nhấp vào biểu tượng được khoanh tròn ở hình số 8, và chọn mục camera mà ta đã thiết lập

huong-dan-cai-gdmss-4

Chọn Bắt đầu xem trực tuyến

huong-dan-cai-gdmss-5
huong-dan-cai-gdmss-5

Kết quả:

huong-dan-cai-gdmss-6

3. Xem lại

huong-dan-cai-gdmss-7

Ở giao diện tiếp theo, chúng ta sẽ chọn ngày, giờ và các camera mà chúng ta muốn xem

huong-dan-xem-lai-gdmss

*Kết quả

huong-dan-cai-gdmss-8

Để xem cụ thể 1 camera nhấp vào camera đó 2 lần:

huong-dan-xem-lai-gdmss-2

Tư vấn kỹ thuật